FacebookPixel

Šta znače oznake na daljinskom za klimu – Uputstvo

Danas ćemo razgovarati o tome šta znače oznake na daljinskom za klimu.

Često se desi da se nađete u sobi sa klimom, a ne znate kako da je podesite na odgovarajući način. Zato ćemo danas pričati o različitim opcijama i njihovom značenju. 

Brzi pregled svih oznaka na daljinskom za klimu i uputstava za njihovo korišćenje

 • On/Off – dugme za uključivanje/isključivanje uređaja
 • MODE – dugme za izbor željenog načina rada: AUTO, COOL, DRY, HEAT, FA
 • FAN – dugme za podešavanje brzine ventilatora.

  Uputstvo za fan na klimi
  – Uperite daljinski upravljač prema uređaju 
  – Pritisnite MODE taster i izaberite režim rada FAN
  – Pritisnite taster UP/DOWN da podesite temperaturu u opsegu od 17 do 30 stepeni
  – Pritisnite taster FAN na klimi da izaberete željenu brzinu ventilatora na 4 načina – automatski, slabo, srednje jako, jako.
  – Pritisnite taster ON/OFF da uključite uređaj. 
  *Napomena: Ako je izabran režim FAN ne možete podesiti temperaturu.

 • SLEEP – podešavanje tajmera na temperaturu pogodnu za spavanje.

  Da biste podesili funkciju Sleep na klimi, možete slediti ove opšte korake:

  – Uključite klima uređaj i odaberite željenu temperaturu za spavanje.
  – Potražite na daljinskom upravljaču ili na samoj klimi „Sleep“ ili „Sleep Mode“. Moguće je da se ova opcija nalazi u funkcijama „Mode“ ili „Function“.
  – Odaberite „Sleep“ opciju i zatim pritisnite „OK“ ili „Enter“ kako biste je potvrdili.

 •  UP (strelica na gore) and DOWN (strelica na dole) – dugme za povećanje /smanjivanje temperature
 • TURBO – dugme za rad na maksimalnoj snazi (maksimalna brzina ventilatora)

oznake na daljinskom za klimu uputstvo kako se koristi upravljac

 • TIMER ON/TIMER OFF – podešavanje timera za uključivanje/isključivanje klime.

  Uputstvo za TIMER ON:
  – Pritisnite TIMER ON dugme da biste podesili vreme automatskog uključivanja uređaja. Daljinski upravljač pokazuje poslednje automatski podešeno vreme i signal ,,h“ će biti prikazan na LCD displeju. Sada je spremno za resetovanje automatskog vremena za uključivanje.
  – Pritisnite ponovo TIMER ON dugme da podesite željeno vreme automatskog vremena.
  – Nakon 1 sekunde signal ,,h“ će nestati i podešena temperatura će se ponovo pojaviti na ekranu.

  Uputstvo za TIMER OFF:
  – Pritisnite TIMER OFF dugme da biste podesili vreme automatskog isključivanja uređaja.
  – Daljinski upravljač pokazuje poslednje automatski podešeno vreme i signal ,,h“ će biti prikazan na LCD displeju. Sada je spremno za resetovanje automatskog vremena za isključivanje.
  – Pritisnite ponovo TIMER OFF dugme da podesite željeno vreme automatskog isključivanja. 
  – Nakon 1 sekunde signal ,,h“ će nestati i podešena temperatura će se ponovo pojaviti na ekranu.

 • COOL – označava hlađenje uređaja. Kada izaberete ovu opciju, klima će rashladiti vazduh u prostoriji. Evo i kako se koristi:
  – Uperite daljinski upravljač prema klimi. Pritisnite MODE taster i izaberite režim rada COOL.
  – Zatim pritisnite taster UP/DOWN da podesite temperaturu u opsegu 17 do 30 stepeni.
  – Pritisnite taster FAN da izaberete željenu brzinu ventilatora na 4 načina – automatski, slabo, srednje jako, jako. 
  – Pritisnite taster ON/OFF da uključite/isključite uređaj.
 • SWING – dugme za pokretanje ili zaustavljanje krilaca. Uputstvo za korišćenje: 
  – pritisnite SWING dugme
  – horizontalno krilce će se automatski okretati gore-dole pritiskom na dugme SWING. Pritisnite ponovo da zaustavite. 
  – držite pritisnuto SWING dugme duže od 2 sekunde. Aktivirana je funkcija vertikalnog pomeranja krilca.
 • LED DISPLAY – dugme za uključivanje/isključivanje displeja. Uputstvo za LED displej: 
  – Pritisnite LED dugme da uključite i ugasite displej na unutrašnjoj jedinici. 
  – Pritisnite ovo dugme duže od 5 sekundi.

  *Držite pritisnuto dugme 5 sekundi i na ekranu će se prikazati trenutna sobna temperatura. 
  *Držite pritisnuto dugme 5 sekundi i na ekranu će se pokazati setovanje željene temperature. 

 • DRY MODE – odnosi se na sušenje vazduha u prostoriji.

  Uputstvo za DRY MODE:
  – Pritisnite MODE taster, izaberite DRY. 
  – Pritisnite taster UP/DOWN da podesite temperaturu u opsegu od 17 do 30 stepeni.
  – Pritisnite taster ON/OFF da uključite uređaj.
  *Napomena: Ako je izabran režim DRY ne možete podesiti brzinu ventilatora.

 • ECO mode: odnosi se na ekološki rad uređaja.

  Uputstvo za Eco na klimi: Pritisnite ECO dugme da biste započeli mod čuvanja energije. Da spomenemo da je ova opcija moguća samo u COOL modu. Nakon pritiska ECO dugmeta, tokom COOL moda, daljinski će automatski podesiti temperaturu na 24 stepeni, a brzinu ventilatora na AUTO da bi sačuvao energiju. Ako pritisnete ECO dugme na klimi, a temperatura je setovana na preko 24 stepeni, brzina ventilatora će biti prebačena na AUTO, a temperatura će ostati nepromenjena.

 • SET – dugme za pomeranje radne funkcije na sledeći način: Fresh – Sleep – Follow me – Ap mode –  Follow me. Izabrani simbol će se pojaviti na displeju. Pritisnite taster OK da biste potvrdili
 • OK – dugme za potvrdu odabrane funkcije

Napomena: Po svakom pritisku tastera na daljinskom upravljaču uperenom u pravu klima uređaja, čuće se potvrdni signal da je signal dobro primljen. 

Ukoliko imate neispravan daljinski upravljač za klimu, naš tim iz Duo Friga vam pruža uslugu zamene istog. 

Šta znači BTU kod klima uređaja

Prvo što moramo da razumemo je oznaka BTU, koja predstavlja „British Thermal Units“. To je jedinica kojom se meri snaga klima uređaja. Što je veći broj BTU, to klima uređaj može da rashladi veću površinu. Ukoliko želite da rashladite veću prostoriju, treba vam klima uređaj sa većim brojem BTU.

Da viste znali koliko BTU vam je potrebno za vaš prostor, važno je razmotriti nekoliko faktora. Prvo, treba da znate veličinu prostorije koju želite da rashladite, jer što je veća prostorija, to je potrebno više BTU. Takođe, treba da razmotrite i količinu sunčeve svetlosti koja ulazi u prostoriju, kao i broj ljudi koji će boraviti u njoj. Ako planirate da postavite klima uređaj u kuhinju ili sobu sa puno kućanskih aparata, treba da uzmete u obzir i toplotu koju oni emituju.

Kada ste saznali šta znači BTU kod klima uređaja i nakon toga utvrdili koja klima vam treba, možete kupiti uređaj koji će vam pružiti optimalne uslove za boravak u prostoriji. Ukoliko izaberete onaj sa nižim brojem BTU nego što je potrebno za vašu prostoriju, on neće moći da rashladi prostoriju na željenu temperaturu, dok će klima uređaj sa prevelikim brojem BTU trošiti više energije nego što je potrebno i neće obezbediti optimalnu temperaturu u prostoriji.

Možda vas zanima i zasto klima kaplje unutra

Šta znači fan na klimi

Oznaka „Fan na klimi“ se odnosi na ventilator uređaja. Kada izaberete ovu opciju, klima će koristiti ventilator da bi cirkulisao vazduh u prostoriji, bez grejanja ili hlađenja vazduha.

Ova opcija može biti korisna tokom umerenih temperatura, kada vam nije potrebno hlađenje ili grejanje prostorije, već samo želite da održite cirkulaciju vazduha u prostoriji. Takođe, ventilator može pomoći u uklanjanju neugodnih mirisa iz prostorije.

U zavisnosti od modela klima uređaja, možda ćete imati mogućnost da podesite fan na klimi. Brže podešavanje znači da će se vazduh brže kretati kroz prostoriju, dok će sporije podešavanje ventilatora stvarati manje buke i trošiti manje energije. Takođe, neki klima uređaji omogućavaju da se fan na klimi automatski isključi nakon određenog vremena, što je korisno za uštedu energije.

Imajte na umu da korišćenje ventilatora samog po sebi neće uticati na temperaturu prostorije, već samo na cirkulaciju vazduha. Ukoliko želite da rashladite prostoriju, treba da koristite opciju Cool ili Heat na klimi, u zavisnosti od toga da li želite da grejete ili hladite prostoriju.

Šta znači heat na klimi

Oznaka „Heat na klimi“ označava grejanje samog uređaja. Kada izaberete ovu opciju, klima će grejati prostoriju. Ovo je korisno kada je hladno napolju, ili ukoliko vam je potrebno brzo zagrejavanje prostorije.

Klima ne treba da se gasi tokom režima grejanja, najbolje je podesiti na temperaturu od 20 do 24 stepena.

Odabirom ove opcije imate mogućnost da podesite temperaturu koju želite u prostoriji. Klima uređaj će raditi sve dok se određena temperatura ne postigne, nakon čega će se automatski isključiti. Takođe, neki klima uređaji imaju mogućnost podešavanja snage grejanja, što može biti korisno u zavisnosti od veličine prostorije koju želite da zagrejete.

Važno je napomenuti da klima uređaji koji koriste grejanje mogu biti skuplji u pogledu potrošnje energije u odnosu na modele koji koriste samo hlađenje. Zato je preporučljivo koristitii heat na klimi samo kada je to stvarno neophodno, kao što je tokom hladnih zimskih dana ili u prostorijama koje su slabo izolovane. Takođe, treba obratiti pažnju na bezbednost prilikom korišćenja klima uređaja za grejanje, posebno ako je uređaj lociran u blizini zapaljivih materijala kao što su zavese ili nameštaj.

Šta znači dry mode na klimi

Uređaj će ukloniti višak vlage iz vazduha, što će doprineti osećaju hladnijeg i suvljeg vazduha. Ovo je korisno kada je vlažnost vazduha visoka.

Kada je vazduh u prostoriji previše vlažan, može doći do neprijatnosti i problema kao što su stvaranje buđi i gljivica, neprijatan miris, znojenje i osećaj nelagodnosti. A u rešavanju ovih problema vam može pomoći upravo dry mode na klimi.

Ova funkcija je posebno korisna u područjima sa visokom vlažnošću, kao što su tropske i priobalne oblasti. Kada koristite Dry mode klima uređaj će raditi na način da vazduh prolazi kroz hladne površine na unutrašnjoj strani klima uređaja, što dovodi do kondenzacije vodene pare i uklanjanja vlage iz vazduha.

Šta znači cool na klimi

Ova opcija je korisna kada je napolju vruće ili kada želite da se rashladite.

Funkcija Cool na klimi omogućava podešavanje željene temperature i održavanje iste u prostoriji, što doprinosi prijatnom osećaju i boljem raspoloženju.

Pri odabiru temperature za hlađenje, važno je imati na umu da prevelika razlika u temperaturi između spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora može izazvati neke neželjene efekte, kao što su glavobolje, osećaj umora i smanjena produktivnost. U tom smislu, preporučuje se podešavanje temperature na oko 5-7 stepeni Celzijusa niže od spoljašnje temperature kako bi se izbegla prevelika razlika u temperaturi.

U režimu hlađenja najbolje podesiti temperaturu od 24 do 28 stepeni. Razlika između spoljne i unutrašnje temperature ne treba da prelazi 10 stepeni.

Takođe, važno je imati na umu da korišćenje Cool opcije na klimi troši više energije u odnosu na Dry mode na klimi. Zbog toga je preporučljivo da se klima uređaj koristi samo kada je to stvarno potrebno, a da se tokom ostatka vremena primenjuje alternativni način rashlađivanja prostorije, kao što su otvaranje prozora u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima.

U slučaju da je sve u redu sa daljinskim, ali vaša klima i dalje ne radi, kontaktirajte nas. Brzo i profesionalno ćemo uraditi servis klime. Pružamo usluge na teritoriji Beograda.

Šta znači feel na klimi

Oznaka „Feel“ se odnosi na održavanje željene temperature u prostoriji. Kada izaberete ovu opciju, klima uređaj će automatski prilagođavati temperaturu u prostoriji kako bi se održala željena temperatura. Ovo je korisno kada želite da održite konstantnu temperaturu u prostoriji.

Šta znači sleep mode na klimi

Sleep mode na klimi se odnosi na postepeno smanjivanje temperature u prostoriji tokom noći. Kada izaberete ovu opciju, klima će automatski smanjivati temperaturu u prostoriji kako bi se prilagodila vašem snu. Nakon što izaberete ovu opciju, klima će po svakom satu povećavati temperaturu od 0.5-1 do maksimum 3 stepena.

devojka pokazuje oznake na daljinskom za klimu

Takođe, ovaj režim rada klima uređaja može smanjiti potrošnju energije, što je dobro za vaš džep i životnu sredinu. Tokom sleep moda klima uređaj će raditi na nižoj brzini i sa nižom snagom, kako bi se postepeno smanjivala temperatura u prostoriji. 

Na nekim klimama je dostupna i opcija „timer“. Ona omogućava da postavite vreme za koje želite da klima radi u sleep modu, kako bi se automatski isključila nakon što prođe određeno vreme. Ovo je korisno ako želite da se probudite u prostoriji koja je malo hladnija ili toplija, ali ne želite da uređaj radi celu noć.

Šta znači DF na klimi

Oznaka DF na klimi se odnosi na proces odmrzavanja klima uređaja. Kada izaberete ovu opciju, klima uređaj će se automatski odmrznuti ukoliko je došlo do formiranja leda na unutrašnjim delovima klima uređaja. Funkcija defrost na klimi je posebno korisna u hladnijim klimatskim uslovima, kada se vlagom i hladnoćom stvaraju ledene naslage na unutrašnjim delovima klima uređaja. 

Kada se to dogodi, klima prestaje da funkcioniše efikasno i potrebno ju je odmrznuti kako bi ponovo radila optimalno. DF funkcija automatski odmrzava klima uređaj kako bi se uklonile sve ledene naslage. To se može dogoditi tokom rada klima uređaja u hladnijim uslovima, posebno kada se koristi opcija grejanja.

Kada se uključi DF na klimi uređaj će prestati sa grejanjem i preći u režim odmrzavanja dok se uklone ledene naslage. Ovo je posebno korisno za uređaje, koji se nalaze u prostorijama koje se retko koriste ili za one, koji su instalirani na mestima gde je veća vlažnost vazduha.

Šta znači Eco na klimi

Oznaka „Eco na klimi“ se odnosi na ekološki način rada uređaja. Kada izaberete ovu opciju, klima će koristiti manje energije kako bi se smanjio uticaj na životnu sredinu. Ovo je korisno kada želite da uštedite na računu za struju i kada brinete o zaštiti životne sredine. 

Eco mod na klimi takođe može imati i druge funkcije osim smanjenja potrošnje energije. Na primer, neki uređaji sa Eco opcijom imaju senzore koji prate količinu ugljen-dioksida u prostoriji i podešavaju rad klima uređaja u skladu s tim, čime se smanjuje potrošnja energije. 

Takođe, neki uređaji mogu automatski da prepoznaju da li ima ljudi u prostoriji i podešavaju temperaturu u skladu s tim, čime se takođe smanjuje potrošnja energije. Eco mod je dobar izbor za one koji brinu o okolini i žele da smanje svoj uticaj na istu.

Saznajte i šta je freon za klimu

Šta znači hi na klimi

Oznaka „Hi na klimi“ označava visoku brzinu rada ventilatora na uređaju. Kada izaberete ovu opciju, klima će koristiti ventilator na visokoj brzini kako bi brže rashladila ili zagrejala prostoriju.

Visoka brzina rada ventilatora na klima uređaju može biti korisna u situacijama kada želite brzo da postignete željenu temperaturu u prostoriji. Ovo može biti korisno posebno kada je spoljašnja temperatura visoka i kada je potrebno brzo rashladiti prostoriju. 

Međutim, visoka brzina rada ventilatora može biti bučna i neugodna ako je uređaj smešten u prostoriji u kojoj se radi ili spava. U takvim slučajevima, možete razmisliti o odabiru niže brzine ventilatora ili o korišćenju funkcije „Sleep mode na klimi“ za postepeno smanjivanje temperature u prostoriji tokom noći.

Šta znači CF na klimi

Oznaka „CF na klimi“ označava „Clean Filter“ i odnosi se na opciju čišćenja filtera uređaja. Kada izaberete ovu opciju, klima će automatski očistiti filter kako bi se uklonili svi prljavština i prašina.

Redovno čišćenje filtera na klima uređaju je od ključne važnosti za održavanje ispravnog rada uređaja. Filteri sakupljaju prašinu, dlake kućnih ljubimaca, razne čestice i druge nečistoće iz vazduha. A nakupljena prljavština može ograničiti protok vazduha, što dovodi do smanjenja efikasnosti uređaja. 

Opcija CF na klimi je korisna jer automatski podseća korisnika da očisti filter kako bi se održao optimalan rad klima uređaja. Redovno čišćenje filtera smanjuje potrebu za popravkom i produžava radni vek klima uređaja.

daljinski za klimu

Šta znači lo na klimi

Oznaka „Lo na klimi“ označava nisku brzinu rada ventilatora uređaja. Kada izaberete ovu opciju, klima će koristiti ventilator na niskoj brzini kako bi sporije rashladio ili zagrejao prostoriju.

Ovo je korisno kada želite da održavate temperaturu u prostoriji na relativno konstantnom nivou, ili kada želite da klima uređaj radi tiho, naročito noću.Opcija Lo na klimi je takođe korisna ako želite da uštedite energiju, jer klima uređaj troši manje energije kada radi na nižoj brzini ventilatora. 

Međutim, treba imati na umu da će hlađenje ili grejanje prostorije trajati duže kada se primenjuje niska brzina ventilatora, pa ova opcija nije uvek najbolji izbor ako želite brzo da rashladite ili zagrejete prostoriju.

Šta možemo zaključiti..

Nadamo se da vam je ovaj kratak vodič pomogao da razumete oznake na daljinskom za klimu. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, ne ustručavajte se da nas pitate za više detalja. Važno je da naučite kako da pravilno koristite klima uređaj kako bi vam pružio optimalne uslove za boravak u prostoriji, ali i kako biste uštedeli na računu za struju i brinuli o životnoj sredini.

Uvek imajte na umu da pre korišćenja klima uređaja pročitate uputstvo za upotrebu kako biste se upoznali sa specifičnostima vašeg klima uređaja i načinom na koji se koristi daljinski upravljač. Nadamo se da će vam ovaj tekst značiti i da ćete sa lakoćom koristiti klima uređaj uz razumevanje svih oznaka na daljinskom upravljaču