FacebookPixel

9 razloga ZAŠTO spoljna jedinica klime ne radi – Duo Frigo

Više je faktora koji utiču na to da spoljna jedinica klime ne radi. U nastavku teksta odlučili smo da vam predstavimo one najčešće sa kojima se susrećemo u praksi.

Spoljna jedinica klime ne radi!!! ALARMANTNO stanje tokom letnjih dana, ali i ne mora biti. Zamolili bismo vas da pažljivo pročitate blog, jer možda u tekstu otkrijete razlog kvara svoje klime, te tako brzo otklonite kvar. 

Evo zašto ne radi spoljna jedinica klime

  • Prljava klima, nema protoka vazduha

Split sistem klima uređaji se sastoje od dva glavna dela, unutrašnje i spoljne jedinice. Da bi taj sistem ispravno radio potrebno je da se redovno čisti, dezinfikuje i proverava ispravnost ključnih delova za ispravan rad. Preporuka za vremenski interval servisiranja klima uređaja je jednom godišnje (ovo se odnosi na klime u kućnim uslovima). 

Ukoliko je prošlo više od godinu dana od poslednjeg servisa Vašeg uređaja, onda dolazimo do najčešćeg problema u radu, a to je prljava klima, koja potencijalno dovodi pomenute situacije da spoljna jedinica klime ne radi.

  • Zaleđena spoljna jedinica

U toku rada klime u režimu grejanja, povremeno će se lediti klima i to je normalan proces. Kada sonda (deo koji meri temperaturu) na spoljnoj jedinici to detektuje, klima prelazi u režim otapanja (DEFROST). Kada je sve kako treba, nakon što se otopi led sa spoljne jedinice, ona će se automatski ponovo vratiti u režim grejanja i nastaviti dalje sa radom. 

Problem nastaje kada sonda prevremeno zaustavi otapanje i nastavi sa režimom grejanja i onda se spoljna jedinica zaledi toliko da više ne može sama sebe da odledi. Tada dolazi do toga da ne radi spoljna jedinica klime.

Takođe, čest problem pravi i odvod vode koja se stvara prilikom otapanja, pa ukoliko odvod nije prohodan, voda ostaje u spoljnoj jedinici i pretvara se u led. Nije redak ni slučaj da se iznad vašeg uređaja nalazi jos neki, čije otapanje završava na vašem uređaju pa se ledi. Moguće je i otapanje sa nekog krova koji se sliva na klimu ili slično, pa tada dolazi do toga da spoljna jedinica klime ne radi, jer se zaledila. 

Problem možete rešiti tako što ćete prebaciti vaš uređaj na režim hlađenja, gde će se spoljna jedinica sama otopiti za manje od pola sata. Drugi način, ako vam je pristupačno, je da polivate mlakom vodom (nikako vrućom) zaleđeni izmenjivač na spoljnoj jedinici.

Ukoliko se klima ubrzo ponovo zaledi, onda je moguće da je došlo do curenja gasa (freona) u rashladnom sistemu. Postupak rešavanja problema u ovom slučaju je da se uređajem za detekciju curenja gasa nađe gde je došlo do curenja, onda se zameni deo ili zavari sporno mesto. Proveru zaptivenosti možemo proveriti stavljanjem na pritisak ili vakumiranjem sistema, a potom sipamo odgovarajući freon u fabrički definisanoj gramaži.

  • Spoljna jedinica klime ne radi uopšte

Usavršavanjem elektronike, većina klima ima ugrađenu samodijagnozu, gde ukoliko dođe do nekog problema, na prednjem panelu unutrašnje jedinice signaliziraće se greška (primer: CH, E8,P0). Pretragom greške na internetu možete pronaći kakav problem ima vaša klima. Ukoliko vaša klima ne registruje nikakvu grešku, a ne pokreće se spoljna jedinica, najjednostavnije rešenje je da posao prepustite majstoru, jer problem može praviti dosta stvari.

  • Bučna spoljna jedinica

Inverter klime sa pojavom novih tehnologija donose i tu promenu da su sada mnogo tiše. Ako se desi da spoljna jedinica prenosi vibracije na zid, čuje se više nego uobičajeno ili povremeno menja zvuk u radu, uglavnom su to sitni problemi. Ako se cevi dodiruju, treba ih blago razdvojiti, ako se čuje vibracija lima proveriti da li su svi šrafovi dotegnuti, a po potrebi se mogu ubaciti gumeni odstojnici između nosača i klime za smanjenje vibracije. 

Ako se vibracije javljaju zbog nepravilnog rada ventilatora na spoljnoj jedinici, najbolje rešenje je zamena motora ventilatora. Ako nivelacija spoljne jedinice nije dobra, odnosno da klima stoji ukrivo, i tada može doći do pojačane buke, pa možete proveriti libelom da li vaša klima stoji ravno, kako biste izbeli pomenuri problem.

  • Napajanje spoljne jedinice

Spoljna jedinica klime ne radi i ukoliko su odvojena napajanja za unutrašnju i spoljnu jedinicu. Ako to nije slučaj, proveriti međuvezu između jedinica. Ako napajanje postoji a klima ne kreće sa radom, problem će verovatno biti u nekom delu elektronike.

  • Nedostatak freona

Nedostatak freona većina klima uređaja prijavljuje kroz grešku na panelu unutrašnje jedinice. Ako vaš uređaj ne detektuje grešku, a sumnjate na ovaj kvar, možete zadati na daljinskom upravljaču par stepeni više. 

Ako klima ima problem sa postizanjem temperature koju je do tad lako održavala, a često se ledi spoljna jedinica i radi otapanje, možemo zaključiti da postoji problem sa nedostatkom freona. Za rešavanje ovog problema moraćete da pozovete stručno lice. Bez stručnih alata, malo toga možete da precizno proverite sami.

  • Klima greje, ali kao da je grejala bolje.

  • Spoljna jedinica je nekad tiha, a nekad glasna

Spoljna jedinica klime ne radi pravilno ako se ponekad čuje tiho, a nekad glasno. Ova dva problema su mnogim korisnicima nedoumica, ali uglavnom problem ne postoji već je to normalan rad klime. Da li inverter klima ispravno greje možete i sami proveriti ukoliko imate laser za merenje temperature. 

Kada je zadata temperatura na primer 28°, a u prostoriji je trenutno 22°, kompresor će raditi punim kapacitetom, a temperatura na izlazu unutrašnje jedinice će biti od 45 do 50°. Ako smanjimo zadatu temperaturu na 23° a u prostoriji imamo 22°, klima će preći u režim održavanja temperature.

Tada kompresor usporava sa radom i troši dosta manje struje, a temperatura na izlazu unutrašnje jedinice će sada biti oko 35°. Razlika u temperaturi na izlazu unutrašnje jedinice postoji, ali to je normalan proces u radu klima uređaja. Isto tako, spoljna jedinica moze biti za nijansu glasnija kada kompresor radi punim kapacitetom.

  • Kondenzator

Kod običnih on-off klima, najčešći razlog zašto ne radi spoljna jedinice klime je upravo kondenzator. Postoji savet koji uglavnom navodi na to da je baš ovaj deo u kvaru, te je potrebna zamena kondenzatora na klimi. Kada uključite klimu na primer na režim hlađenja, spoljna jedinica neće krenuti sa radom, a povremeno će se čuti zujanje spoljne jedinice u trajanju od oko dve sekunde. Problem rešavamo zamenom ovog dela.